Тематске области

 • Машинско инжењерство и индустријски софтвер
 1. Машине алатке, аутоматски флексибилни технолошки системи, CIM концепт
 2. Мерeње и контрола квалитета
 3. Примена програмских система у машинскoм инжењерству (CAD/CAE/CAM)
 4. Материјали
 5. Обрада метала ливењем, заваривањем и деформисањем
 6. Неконвенционални поступци обраде (обрада метала воденим млазом, ласером, плазмом итд.)
 7. Машинско инжењерство и утицај на животну средину
 8. Мехатроника и роботика
 9. Одржавање техничких система
 10. Техничка дијагностика
 11. Технолошки поступци, оптимизација, логистика и примена рачунара у машинском инжењерству
 12. Примена 3Д штампе у машинском инжењерству
 13. Обновљиви извори енергије
 14. Енергетска ефикасност
 15. Одрживи развој
 16. Техничко инжењерство
 17. Ваздухопловно инжењерство
 18. Машински елементи и конструкције
 19. Конструкције и грађевинарство
 • Саобраћај, урбанизам и грађевинарство
 1. Управљање безбедношћу саобраћаја
 2. Безбеднији путеви
 3. Безбеднија возила
 4. Безбеднији учесници у саобраћају
 5. Примена нових технологија на унапређење процеса транспорта и саобраћаја
 6. Динамика моторних возила
 7. Саобраћај
 8. Архитектура
 9. Урбанизам
 10. Просторно планирање
 11. Грађевинарство
 12. Геодезија
 13. Ваздушни транспорт
 • Научне и математичке науке (математика, рачунарске науке, механика, хемија, физика, биологија итд.)
 1. Механика
 2. Велики подаци
 3. Наука о подацима
 4. Рачунарске науке
 5. Математика
 6. Биолошке науке
 7. Геонауке
 8. Физичке науке
 9. Хемијске науке
 • Електротехника, телекомуникације и информационе технологије
 1. Информациони системи одржавања
 2. Примена вештачке интелигенције у дијагностици
 3. Иновације у производним системима и њиховом одржавању
 4. Роботи
 5. Аутоматизација
 6. Нове технологије
 7. Електротехничко и рачунарско инжењерство
 8. Телекомуникације
 9. Информационе технологије
 10. Вештачка интелигенција и машинско учење
 11. Софтверско инжењерство
 12. Кибернетичка безбедност
 13. Вештачка интелигенција у образовању (AIED)
 14. Едукациона технологија (EdTech)
 • Графички дизајн и дизајн индустријских производа
 1. Дизајн и пројектовање амбалаже
 2. Интегрално пројектовање амбалаже
 3. Напредни алати и методе у образовању из области графичког и индустријског дизајна
 4. Слика као основно средство комуникације
 5. Примена дигиталних технологија у графичком и индустријском дизајну
 6. Дигиталне апликације
 7. Савремене лабораторије/методе/опрема у образовном процесу у сарадњи са индустријом
 8. Софтверске платформе и алати у образовању
 9. Конструисање, обликовање и дизајн
 10. Управљање графичким системима
 • Уметност
 1. Драмске и аудиовизуелне уметности
 2. Ликовне уметности
 3. Музичка уметност
 4. Примењене уметности и дизајн
 5. Архитектура
 • Филозофија, психологија, педагогија и социологија
 1. Филозофија и теологија
 2. Социологија и демографија
 3. Психологија, педагогија, андрагогија и специјално образовање
 4. Спортске науке
 • Право, економија и политичке науке
 1. Менаџмент
 2. Туризам и угоститељство
 3. Право и политичке науке
 4. Економија и организационе науке
 5. Наука у обезбедности
 6. Предузетништво
 7. Циклична економија
 8. Економија и политичке опције за ризике од климатских промена и глобално управљање животном средином
 • Медицинске науке
 1. Ветеринарске науке
 2. Медицинске науке
 3. Стоматолошке науке
 4. Фармацеутске науке
 5. Спортске науке
 6. Безбедност и здравље на раду
 • Биотехнологија и пољопривреда
 1. Агрономија
 2. Генетика и геномика
 3. Физиологија биљака
 4. Микробиологија
 5. Ентомологија
 6. Наука о земљишту
 7. Биолошко инжењерство
 8. Биохемија
 9. Екологија
 10. Наука о усевима
 11. Наука и технологија хране
 12. Наука о животној средини
 13. Биолошка контрола штеточина
 14. Биостатистика
 • Инжењерство заштите
 1. Заштита животне средине
 2. Заштита на раду
 3. Заштита од пожара
 4. Зашитита у области ванредних ситуација
 5. Мониторинг квалитета ваздуха
 6. Одрживи развој
 7. Екологија
 • Језик за специфичне сврхе
 1. Примењена лингвистика
 2. Лингвистика
 3. Педагогија језика
 4. Знање специфично за одређено подручје
 5. Студије комуникација
 6. Студије културе
 7. Технологија језика
 8. Методологије наставе
 9. Психолингвистика
 10. Студије превођења и тумачења
 11. Стручна комуникација
 • Нове технологије у другим областима
 1. Пројектовање и примена нових технологија  у индустрији
 2. Презентовања нових технологија применом рачунарског пројектовања
 3. Рачунарска (компјутерска) графика – Моделовање и анимација у инжењерству
 4. Примена савремених технолошких решења у образовању и едукацији
 5. Примена нових технологија у развоју производа
 6. Примена нових технологија у образовању
 7. Менаџмент и пословна економија