Тематске области

 • Машинско инжењерство
 1. Машине алатке, аутоматски флексибилни технолошки системи, CIM концепт
 2. Мерње и контрола квалитета
 3. Примена програмских система у машинскoм инжењерству (CAD/CAE/CAM)
 4. Материјали
 5. Обрада метала ливењем, заваривањем и деформисањем
 6. Неконвенционални поступци обраде (обрада метала воденим млазом, ласером, плазмом итд.)
 7. Машинско инжењерство и утицај на животну средину
 8. Мехатроника
 9. Одржавање техничких система
 10. Техничка дијагностика
 11. Технолошки поступци, оптимизација, логистика и примена рачунара у машинском инжењерству
 12. Примена 3Д штампе у машинском инжењерству
 13. Обновљиви извори енергије
 14. Енергетска ефикасност
 15. Одрживи развој
 • Саобраћајно инжењерство
 1. Управљање безбедношћу саобраћаја
 2. Безбеднији путеви
 3. Безбеднија возила
 4. Безбеднији учесници у саобраћају
 5. Примена нових технологија на унапређење процеса транспорта и саобраћаја
 6. Динамика моторних возила
 • Електро инжењерство и информационе технологије
 1. Информациони системи одржавања
 2. Примена вештачке интелигенције у дијагностици
 3. Иновације у производним системима и њиховом одржавању
 4. Роботи
 5. Аутоматизација
 6. Нове технологије
 7. Електротехничко и рачунарско инжењерство
 • Графички дизајн и дизајн индустријских производа
 1. Дизајн и пројектовање амбалаже
 2. Интегрално пројектовање амбалаже
 3. Напредни алати и методе у образовању из области графичког и индустријског дизајна
 4. Слика као основно средство комуникације
 5. Примена дигиталних технологија у графичком и индустријском дизајну
 6. Дигиталне апликације
 7. Савремене лабораторије/методе/опрема у образовном процесу у сарадњи са индустријом
 8. Софтверске платформе и алати у образовању
 9. Конструисање, обликовање и дизајн
 10. Управљање графичким системима
 • Инжењерство заштите
 1. Заштита животне средине
 2. Заштита на раду
 3. Заштита од пожара
 4. Зашитита у области ванредних ситуација
 • Нове технологије у другим областима
 1. Пројектовање и примена нових технологија  у индустрији
 2. Презентовања нових технологија применом рачунарског пројектовања
 3. Рачунарска (компјутерска) графика – Моделовање и анимација у инжењерству
 4. Примена савремених технолошких решења у образовању и едукацији
 5. Примена нових технологија у развоју производа
 6. Примена нових технологија у образовању
 • Менаџмент и пословна економија