КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ

Врњачка Бања, Хотел „Краљ“, 1-3. јун 2022.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду по први пут, у сарадњи са Факултетом примењених наука из Ниша,  Академијом машинских наука Србије, Друштвом за техничку дијагностику Србије, Адам институтом из Смедерева и  Едукативним центром из Новог Сада, организује конференцију на тему Напредне технологије у функцији развоја привреде. Конференција је наследник конференција које су традиционално одржавали инжењери и техничари САРТИД-а, некадашњег металуршког комплекса из Смедерева, а након његове приватизације, Друштво за техничку дијагностику Србије.  У континуитету од 2001. године, Друштво за  техничку дијагностику Србије организује сваке године у мају месецу скупове, на којима је до сада презентовано и са којих је публиковано више од 1.000 радова из области машинског, електро и саобраћајног инжењерства (одржавања машина, хидраулике и пнеуматике, техничке дијагностике и реинежењеринга). С обзиром на то да су професори Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду били активни учесници на скуповима у организацији овог Друштва, у наредном периоду конференције у Врњачкој Бањи организоваће Школа у сарадњи са наведеним институцијама.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, основана 1959. године,  водећа је техничка школа овог типа, са 10 акредитованих трогодишњих студијских програма на основним студијама: Машинско инжењерство, Друмски саобраћај, Електротехника, Информационе технологије, Веб дизајн, Графичко инжењерство и дизајн, Дизајн индустријских производа, Заштита на раду, Заштита животне средине и Заштита од катастрофалних догађаја; и са два студијска програма мастер струковних студија: Инжењерство заштите и Информационе технологије. Поред тога, Школа има развијену дугогодишњу сарадњу са локалним и регионалним привредним организацијама, као и сарадњу са школама и сродним институцијама из иностранства.

Школа је већ годинама домаћин конференција са међународним учешћем и националних конференција:  Заштита од пожара и експлозија, Безбедносни инжењеринг, Ризик и безбедносни инжењеринг, као и Управљање знањем и информатика.

Имајући у виду да је у току процес дигиталне трансформације привреде, која је заснована на индустријској трансформацији на основу напредних технологија, циљ ове Конференције је да промовише напредне технологије и окупи научне и стручне  раднике из земље и иностранства, чија размена знања и искуства треба да подстакне побољшање производа и процеса који покрећу иновације и на том основу даљи привредни раст и развој.

Позивамо Вас да будете учесник Конференције са међународним учешћем Напредне технологије у функцији развоја привреде, која ће се одржати у Врњачкој Бањи од 1. до 3.  јуна 2022. године.