Организациони одбор

 • Др Бранко Савић, ВТШ Нови Сад, председник
 • Др Петра Тановић, ВТШ Нови Сад, заменик председника
 • Др Саша Спаић, ВТШ Нови Сад, члан
 • Др Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш, Србија
 • Др Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Горан Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Небојша Ђорђевић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Мр Татјана Божовић, ВТШ Нови Сад, члан
 • Мср Марија Марић,  ВТШ Нови Сад, члан
 • Мср Милица Грбић, ВТШ, члан

Организатори

 • Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 • Факултет примењених наука, Ниш
 • Српска академија машинских наука, Београд
 • Друштво за техничку дијагностику Србије, Београд