Котизација

  • За ауторе 6.000 динара
  • За слушаоце 3.000 динара
  • За стране учеснике  50 евра
  • ПДВ је урачунат у цену.
  • Број рачуна: 840-727666-18