Галерија

Конференција 2024. године

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду организовала је 40. Конференцију одржавалаца Србије и 3. Конференцију са међународним учешћем “Напредне технологије у образовању и привреди”, која се одржала у Врњачкој Бањи од 28. до 30. маја 2024. године у Хотелу „Краљ“.

Овом приликом презентовано је 85 радова, а на конференцији је учествовало око 100 учесника.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду по трећи пут, у сарадњи са Академијом машинских наука Србије, Друштвом за техничку дијагностику Србије и Адам институтом из Смедерева организује конференцију на тему Напредне технологије у образовању и привреди.

Конференција је наследник конференција које су традиционално одржавали инжењери и техничари САРТИД-а, некадашњег металуршког комплекса из Смедерева, а након његове приватизације, Друштво за техничку дијагностику Србије. У континуитету од 2001. године, Друштво за  техничку дијагностику Србије организује сваке године у мају месецу скупове, на којима је до сада презентовано и са којих је публиковано више од 1.000 радова из области машинског, електро и саобраћајног инжењерства.

С обзиром на то да су професори Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду били активни учесници на скуповима у организацији овог Друштва, од 2022. године конференције у Врњачкој Бањи организују се у сарадњи наведених институција и наше школе.

Последњег дана конференције одржан је округли сто на тему „Напредне технологије у техничкој дијагностици и њихова примена“. На округлом столу своја искуства и ставове изнели су представници науке и привреде.

Поред модератора округлог стола проф. др Ранка Антуновића, као уводничари били су:

  • Проф. др  Ненад Губељак, Универзитет у Марибору, Словенија
  • Проф. др Радослав Томовић, Универзитет у Подгорици, Црна Гора
  • Проф. др Ненад Милованчевић, Универзитет у Нишу, Србија
  • Др Амир Халеп, Творница цемента Heidelberg Materials, БиХ.

Теме за дискусију на округлом столу биле су следеће:

  • Напредне  методе техничке дијагнистике  и даљи правци њиховог развоја (Употреба експертних система и система вештачке интелигенције, интернет технологије…)
  • Трансфер технологија у реални сектор. Примењивост ових технологија у реалном привредном окружењу
  • Потребни кораци имплементације ових технологија у реалном сектору (Обученост особља, разумевање менаџмента, стандарди…)
  • Улога образовног система, научне и стручне јавности (Изучавање ових технологија на постојећим студијским програмима, Опремљеност лабораторија и научно-истраживачких центара, обука, дуално образовање….).

У дискусију на Округлом столу, по горе наведеним темама, укључили су се бројни домаћи и међународни истраживачи и стручњаци.

Поред размене знања и искуства истраживачког и реалног сектора и упознавања за новим технологијама дати су и правци њихове имплемантације у индуструјска постројења. Указано је на одређене реалне проблеме примене напредних технологија и указано је значај оваквог вида дискусија и изношења различитих ставова. Свакако да би било добро да се на овим конференцијама и убудуће организују овакви округли столови који би могли допринети стварању јединственог истраживачког простора и имплементацији нових технологија у реални сектор.

Конференција 2023. године

Директор школе, др Бранко Савић, проф. отворио је 2. КОНФЕРЕНЦИЈУ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРИВРЕДИ“ данас у Врњачкој бањи.

Конференција „НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРИВРЕДИ“ је данас започела у Врњачкој Бањи, а отварање је било у знаку професора и директора школе, др Бранка Савића.

Ова друга конференција са међународним учешћем окупља стручњаке из области образовања и привреде из земље и иностранства. Укупно је пристигло више од 80 радова који су прошли процес одабира и које је међународни одбор одобрио за објављивање. То је јасан показатељ интересовања и ангажованости стручне заједнице у примени напредних технологија у овим секторима.

Једна од посебности ове конференције је учешће студената мастер студија, који су имали прилику да презентују своје радове. Ово је први пут да се студентима пружа прилика да своје идеје, истраживања и резултате прикажу на оваквом догађају. То представља изузетну прилику за њихово професионално усавршавање и повезивање са стручњацима из привреде.

У току наредних дана, учесници конференције ће имати прилику да присуствују различитим дискусијама и предавањима која ће покрити различите тематске области у вези са напредним технологијама. Очекује се да ће ова интерактивна и динамична атмосфера допринети размени идеја и креирању нових приступа у примени технологија у образовању и привреди.

Конференција 2022. године

Конференције „Напредне технологије у функцији развоја привреде“, данас је свечано отворена у хотелу „Краљ“ у Врњачкој Бањи. На отварању си говорили: др Бранко Савић, Директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, др Живослав Аврамовић, редовни проф. Универзитета у Београду, др Светлана Карић, представник КАССС-а, др, Александар Ашоња, испред Едукативног центра Нови Сад и др Горан Јованов, Председник Академије машинских наука Србије.

На конференцији ће бити изложено 55 радова током три дана рада. Овом приликом биће промовисана сарадња науке и привреде с тежиштем на примени струковних знања у оквиру напредних и нових технологија.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду по први пут, у сарадњи са Факултетом примењених наука из Ниша,  Академијом машинских наука Србије, Друштвом за техничку дијагностику Србије, Адам институтом из Смедерева и  Едукативним центром из Новог Сада, организује конференцију на тему Напредне технологије у функцији развоја привреде.

Имајући у виду да је у току процес дигиталне трансформације привреде, која је заснована на индустријској трансформацији на основу напредних технологија, циљ ове Конференције је да промовише напредне технологије и окупи научне и стручне  раднике из земље и иностранства, чија размена знања и искуства треба да подстакне побољшање производа и процеса који покрећу иновације и на том основу даљи привредни раст и развој.

Овом приликом награђени су и чланови Академије машинских наука Србије, а подељене су и захвалнице заслужним члановима.