Галерија

Напредне технологије у функцији развоја привреде – Врњачка Бања, Хотел „Краљ“, јун 2022.