VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU
U saradnji sa Fakultetom primenjenih nauka iz Niša, Akademijom mašinskih nauka Srbije, Društvom za tehničku dijagnostiku Srbije, Adam institutom iz Smedereva i Edukativnim centrom iz Novog Sada

KONFERENCIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
39. KONFERENCIJA ODRŽAVALACA SRBIJE I 2. NAPREDNE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI RAZVOJA PRIVREDE
VRNJAČKA BANJA, МАЈ 2023.

ZBORNIK RADOVA

THE HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD
in collaboration with the Faculty of Applied Sciences in Nis, Academy of Mechanical Sciences of Serbia, Society for Technical Diagnostics of Serbia, Adam Institute from Smederevo and Educational center from Novi Sad

CONFERENCES WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
39th CONFERENCE OF SERBIAN MAINTAINERS AND 2nd ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE FUNCTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT
VRNJACKA BANJA, МАY 2023

BOOK OF PROCEEDINGS

ISBN-978-86-6211-145-6 | Impresum | CIP
Kontakt: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, tel/faks: +381 21 4892511 / +381 21 4892515,
е-poštа: skola@vtsns.edu.rs

PREDGOVOR UREDNIKA

Poštovani,
Pred Vama je zbornik radova 2. Konferencije sa međunarodnim učešćem “Napredne tehnologije u obrazovanju i privredi” i 39. Konferencije održavalaca Srbije. Kao i na prethodnim skupovima, pokušali smo da kroz ovu Konferenciju i proisteklu publikaciju doprinesemo razvoju naučnih i stručnih znanja u Mašinskom inženjerstvu, Saobraćajnom inženjerstvu, Elektro inženjerstvu i Informacionim tehnologijama, Inženjerstvu zaštite, Menadžmentu i Poslovnoj ekonomiji, Grafičkom dizajnu i Dizajnu industrijskih proizvoda i Novim tehnologijama u drugim oblastima, u cilju bržeg napretka našeg društva i dostizanja evropskih standarda kojima smo nadamo se iz godine u godinu sve bliži. Nadamo se da ćete iz publikovanih radova proširiti domen svojih znanja. Zbornik obuhvata oko 80 radova, koje su pisali autori iz zemlje i inostranstva. Posebno se zahvaljujemo svim autorima na ukazanom poverenju, spremnosti i saradnji prilikom izdavanja ovog Zbornika. Zbornik je uređen u formi klikabilne veb stranice što će doprineti lakšem pronalaženju i citiranju radova autora.


Novi Sad, Мај 2023.
Organizacioni odbor Konferencije


EDITOR’S PREFACE

Respected,
The proceedings of the 2nd Conference with international participation "Advanced Technologies in Education and Economy" and the 39th Conference of Serbian Maintainers are in front of you. As in the previous gatherings, we tried to contribute through this Conference and the resulting publication to the development of scientific and professional knowledge in Mechanical Engineering, Traffic Engineering, Electrical Engineering and Information Technologies, Protection Engineering, Management and Business Economics, Graphic Design and Design of Industrial Products and New technologies in other areas, with the aim of faster progress of our society and reaching European standards, which we are, hopefully, closer every year. We hope that you will expand the domain of your knowledge from the published works. The collection includes about 80 conference papers written by authors from the country and abroad. We would like to express our special thanks to all the authors for their trust, willingness and cooperation during the publication of this Proceeding. The proceeding is organized in the form of a clickable web page, which will contribute to easier finding and citing of the authors' papers.


Novi Sad, Маy 2023
Organizing Committee of the Conference
SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

EVALUATION OF TOOL WEAR AND SURFACE ROUGHNESS DURING DRY TURNING OF INCONEL 601 WITH PVD AND CVD INSERTS
Goran Jovičić, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Aleksandar Milošević, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Željko Santoči, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Vladimir Koćović, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Goran Šimunović, Mechanical Engineering Faculty, Slavonski Brod
Đorđe Vukelić, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

INTERVENTNA ZAŠTITNA OPREMA VATROGASCA
Bojan Andrejević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

TELEDIJAGNOSTIKA U KONTROLI PARAMETARA STANJA MAŠINA U KOMPANIJAMA
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Danilo Mikić, ASSKM u Leposaviću, odsek Zvečan
Saša Meza, DDOR, Novi Sad
Marko Vulović, Hidroelektrana Gazivode, Zubin Potok
Goran Otić, Vojno-tehnička akademija, Beograd

MATEMATIČKI MODEL ROTORA ZA ODREĐIVANJE KVAROVA ROTACIONIH MAŠINA
Srđan Marinković, PIM Univerzitet, Banja Luka
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Veljko Vuković, PIM Univerzitet, Banja Luka
Nemanja Jovanov, Tehnički fakultet, Bor

PRIMENA RADNOG OKRUŽENJA JIRA ZA AGILAN RAZVOJ SOFTVERA U PRAKTIČNOM RADU SA STUDENTIMA NA PREDMETU SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
Tanja Krunić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Ninoslava Tihi, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

SELENIUM WEB DRIVER ZA JAVASCRIPT I NJEGOVA PRIMENA U PREDMETU SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
Ninoslava Tihi, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Danijela Zorjan, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MOGUĆNOSTI PRIMENE VIRTUELNE REALNOSTI U EDUKACIJI STUDENATA U OBLASTI WEB PROGRAMIRANJA
Dijana Radovanović, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Uroš Dimitrijević, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Milena Čančarević, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Luka Lukić, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Miroslava Ignjatović, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Nenad Kojić, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd

METODE ISTRAŽIVANJA U TEHNIČKIM NAUKAMA
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Dragan Dimitrijević, Fakultet primenjenih nauka, Niš

PRIMENA CIKLOREDUKTORA U INDUSTRIJSKIM ROBOTIMA
Milan Vasić, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd
Mirko Blagojević, Univerzitet u Kragujevcu - Mašinski fakultet, Kragujevac
Goran Nestorović, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

PREUSMERAVANJE SA INDUSTRIJE 4.0 NA INDUSTRIJU 5.0
Ljiljana Pecić, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Dragan D. Milovanović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vera Petrović, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd

IZRADA LOGO-A I WEB SAJTA ZA ELEKTROINSTALATERA, KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG ALATA AFFINITY DESIGNER I WORDPRESS-A
Agota Šurjan, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ZNAČAJ PREVENTIVNIH PREGLEDA I SAVREMENIH ERGONOMSKIH REŠENJA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRBIJE
Jelena Ranković Nikolić, Trgovačka škola, Beograd

RAZVOJ MODELA FUNKCIONALNIH INDIKATORA PERFORMANSI PROAKTIVNOG ODRŢAVANJA MAŠINA U KOMPANIJI
Veljko Vuković, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Maja Mrkić-Bosančić, Ministrastvo rudarstva i energetike, Republika Srpska
Srđan Marinković, Univerzitet PIM, Banja Luka
Svetozar Bugarin, Želvoz, Smedervo

ENERGETSKA EFIKASNOST, PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST
Maja Mrkić-Bosančić, Ministrastvo energetike i rudarstva, Republika Srpska
Veljko Vuković Marinković, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš

IZRADA MODELA PAMETNE KUĆE POMOĆU ARDUINA
Njegoš Jovović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ANALIZA ISPRAVNOSTI KOČNICA I ZVUČNE SIGNALIZACIJE KOD ČEONIH VILJUŠKARA
Ivan Čupić, Visoka tehnička škola strukovnih studija Univerziteta, Novi Sad

NOVO REŠENJE UPRAVLJANJA OTPADOM U JAVNOJ MEDIJSKOJ USTANOVI RADIO – TELEVIZIJE VOJVODINE
Sonja Momčilović, Radio-televizija Vojvodine, Novi Sad
Petra Tanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

OCENA KVALITETA HOTELIJERSKIH USLUGA U NOVOM SADU I KRAGUJEVCU PO OSNOVU ONLAJN RECENZIJA
Dušan Garabinović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Kruševac
Miloš Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Kruševac
Ivana Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Kruševac

ULOGA DIGITALNIH APLIKACIJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
Milica Grbić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Isidora Milošević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Milan Prolić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MODEL ADAPTIVNE BIOMETRIJSKE AUTENTIFIKACIJE U SISTEMIMA ELEKTRONSKOG PLAĆANJA
Nenad Badovinac, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta, Beogradu

ZNAČAJ PRIMENE SAVREMENIH DIGITALNIH ALATA U VISOKOM OBRAZOVANJU
Nataša Papić-Blagojević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Željko Račić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

ZNAČAJ PRIMENE SAVREMENIH DIGITALNIH ALATA U VISOKOM OBRAZOVANJU
Goran Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

SISTEM ZA UPRAVLJANJE U ELEKTRONSKOM BANKARSTVU
Biljana Vasić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

KVALITET VISOKOG OBRAZOVANJA KAO DETERMINANTA KONKURENTNOSTI NACIONALNE EKONOMIJE
Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Isidora Milošević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

IZRADA ANDROID APLIKACIJE ZA DECU SA AUTIZMOM U FLUTTERU
Milan Kovač, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

EKOLOŠKI MATERIJALI ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
Vesna Petrović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Anita Petrović Gegić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

PRIMENA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA U RAZVIJANJU WEB APLIKACIJA
Nemanja Đorđević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

POŽAR, FAKTOR UNIŠTENJA I RAZVOJA GRADOVA
Saša Spaić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Tatjana Božović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI REKONSTRUKCIJE REGULATORA KOČNOG SISTEMA NA DIZEL MOTORNOM VOZU
Svetozar Bugarin, Želvoz, Smederevo
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Veljko Vuković, Fakultet primenjenih nauka, Niš

PREDNOSTI I NEDOSTACI SISTEMA ODRŽAVANJA TERETNIH VAGONA PREMA SISTEMU ODRŽAVANJA VPI - VERS
Svetozar Bugarin, Želvoz, Smederevo
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Veljko Vuković, Fakultet primenjenih nauka, Niš

VIZUELNO PROGRAMIRANJE ZA DECU PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE - ROBLOX STUDIO
Dragan Rastovac, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

OSNOVNE FAZE I NIVOI STICANJA NAUČNOG SAZNANJA U TEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Mirjana Adamović, Adam institut, Smederevo
Dejan Spasić, Megatrend, Beograd

RAZVOJ MODELA EKSPERTNOG SISTEMA ZA OBLAST ODRŽAVANJA MAŠINA U INDUSTRIJI ČELIKA
Bratislav Denić, Sektor za vanredne situacije, Niš
Živoslav Adamović, Srpska akademija mašinskih nauka, Beograd
Jovana Denić, Johnson Electric, Niš
Mirjana Adamović, Akademija mašinskih nauka Srbije, Beograd

PRIMENA FLUTTER OKRUŽENJA I FIREBASE SERVISA U IZRADI APLIKACIJE ZA PRUŽANJE USLUGA VLASNICIMA VOZILA
Hrvoje Benčik, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

NAPREDNA TEHNOLOŠKA REŠENJA PRI UPOTREBI VISOKO - REGALNIH VILJUŠKARA
Saša Milović, Phoenix Pharma d.o.o., Beograd

RAZVOJ MODELA ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA U TEHNIČKIM NAUKAMA
Živoslav Adamović, Fakultet Primenjenih nauka, Niš
Ivan Blagojević, Fakultet Primenjenih nauka, Niš
Dejan Spasić, Megatrend univerzitet, Beograd
Goran Nestorović, Visoka tehnička škola primenjenih studija, Požarevac
Pera Paunjorić, Fakultet Primenjenih nauka, Niš

PRIMENA BLADE ŠABLONA LARAVEL RADNOG OKVIRA U IZRADI VEB APLIKACIJA
Danijela Zorjan, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

STREAMLIT – PRAVLJENJE DINAMIČKIH VEB APLIKACIJA SA NAPREDNOM STATISTIKOM I VIZUELIZACIJOM PODATAKA
Vladimir Krivokapić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

DIJAGNOSTIKA OŠTEĆENJA KLIZNIH LEŽAJEVA SLOŽENIH MAŠINA U INDUSTRIJI
Novica Jevtić, Megatrend Univerzitet, Beograd
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Goran Otić, Vojno-tehnička akademija, Beograd
Marko Vulović, Hidroelektrana Gazivode, Zubin Potok
Saša Meza, DDOR, Novi Sad

ANALIZA SIGNALR I WEBSOCKET .NET BIBLIOTEKA
Dejan Pal, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

APLIKACIJA ZA UNOŠENJE I ČUVANJE PODATAKA
Đorđe Milić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MOGUĆNOST PRIMENE 3D ŠTAMPE ZA IZRADU DELOVA OLDTAJMER VOZILA
Ivan Bilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ZNAČAJ STABILNIH PROTIVPOŽARNIH SISTEMA
Željko Bajat, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

IZRADA SOFTVERSKOG REŠENJA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE I SKLADIŠTENJE RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE „DR RADIVOJ SIMONOVIĆ“ SOMBOR, KORIŠĆENJEM PHP FRAMEWORKA SYMFONY I BIBLIOTEKE
Nemanja Basta, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MODELI POUZDANOSTI TEHNIČKIH SISTEMA ZASNOVANI NA PRIMENI MARKOVLJEVIH PROCESA
Danilo Mikić, Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska u Leposaviću Odsek Zvečan
Živoslav Adamović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Strahinja Đurović, Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska u Leposaviću Odsek Zvečan

IZRADA VEB APLIKACIJE ZA PLANIRANJE PUTOVANJA
Nikola Kapetanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

PREDLOG SISTEMA AUTOMATIZACIJE ZA MODEL PAMETNE KUĆE REALIZOVANOG POMOĆU ARDUINA
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Dragan Rastovac, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MOGUĆNOSTI PRIMENE BLOKČEJN TEHNOLOGIJE U RAZVOJU APLIKACIJA ZA RAZMENU MEDICINSKIH PODATAKA U SRBIJI
Miroslava Ignjatović, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Luka Lukić, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Uroš Dimitrijević, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Dijana Radovanović, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
Milena Čančarević, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Nenad Kojić, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd

RAZVOJ MODELA ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA U RUDNICIMA NA OSNOVU ANALIZE POUZDANOSTI, RASPOLOŽIVOSTI I TROŠKOVA
Srđan Marinković, PIM Univerzitet, Banja Luka
Nikola Manojlović, Internacionalni Univerzitet, Travnik
Asib Alihodžić, Internacionalni Univerzitet, Travnik
Živoslav Adamović, Univerzitetu u Beogradu i Fakultetu Primenjenih Nauka u Nišu

ANALIZA PRIMENE CROWDSOURCING-A NA PLATFORMI ZA ELEKTRONSKO UČENJE UDEMY PUTEM MINING-A MIŠLJENJA
Nemanja Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

NOVI TRENDOVI U PROCESU PROIZVODNJE POLIMERNIH AMBALAŽNIH MATERIJALA I AMBALAŽE
Petra Tanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Ivan Smišek, Greiner Packaging, Odžaci

RAZVOJ METODE MODELOVANJA U PROCESU ISTRAŽIVANJA TEHNIČKIH SISTEMA
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Živoslav Adamović, Fakultet Primenjenih Nauka u Nišu
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Zoran Janjić, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš
Mirjana Adamović, Akademija mašinskih nauka Srbije, Beograd

INOVATIVNE ORGANIZACIJE I PREDUZETNIŠTVO
Dragana Đurić, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd
Dragana Đurić, Ekonomski fakultet Univerziteta, Kragujevac
Jelena Maslovara Jovanović, Dunav osiguranje, Kragujevac

POKRETANJE INTERNET POSLOVANJA U SRBIJI
Nenad Kovačev, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ANALIZA PRIMENE SISTEMA ZAŠTITE NA TRAKASTIM BRUSILICAMA
Dušan Gavanski, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ULOGA PERSONALNIH KVALITETA ZAPOSLENIH U PRUŽANJU USLUGA REKREACIONIH CENTARA
Duško Petrović, Visoka škola organizacionih studija – EDUKA, Beograd

PRILOG ANALIZI PROCEDNIH VODA SA DEPONIJE VINČA
Mirjana Popović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Anita Petrović Gegić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MODEL ANALIZE KVALITETA DVOSTEPENIH REDUKTORA
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

IZRADA INTERNET PRODAVNICE ZA UREĐAJE PAMETNE KUĆE
Dejan Mihajlović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

KREIRANJE INTERNET SAJTA ZA PAMETNA OKRUŽENJA
Bojan Mihajlović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Božo Ilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

LEVERAGING CHANNEL CAPACITY OF WEIBULL FADING WITH CO-CHANNEL INTERFERENCE SHAPE AND SCLAE PARAMETERS FOR CHATGPT-ENABLED QOS DETERMINATION
Vladimir Jerković, Academy of Technical Vocational Studies Belgrade
Dragan Božić, Academy of Technical Vocational Studies Belgrade
Đorđe Miladinović, Academy of Technical Vocational Studies Belgrade
Nenad Petrović , Faculty of Electronic Engineering, University of Niš
Suad Suljović, Academy of Technical Vocational Studies Belgrade

PROBLEM DIVLJIH DEPONIJA NA TERITORIJI VOJVODINE
Filip Šomođvarac, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Anita Petrović-Gegić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

IZAZOVI U TESTIRANJU APLIKACIJA ZA ONLAJN PLAĆANJE
Andrea Čupković Jerinić, “Lit Services doo”, Novi Sad

KREIRANJE WEB APLIKACIJE UPOTREBOM LARAVEL OKRUŽENJA UNUTAR MIKROSERVISNE ARHITEKTURE
Aleksandar Tolić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

APLIKACIJA ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA
Ariana Tomičević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

DIGITALNA EVIDENCIJA POSLOVANJA
Ivana Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

UPRAVLJANJE KVALITETOM I DIGITALIZACIJA - PRIMENA SAVREMENIH METODA MERENJA KORIŠĆENJEM 3D SKENERA MARKE „ATOS“
Biljana Gemović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

REKREACIJA VEB APLIKACIJE ZA PRODAJU KAMIONA
Miloš Panić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

IZRADA KOMPONENTI ZA KONTROLU TEMPERATURE U OKVIRU SMART HOME SISTEMA
Slaviša Kozomara, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

SISTEMI ZA INTERNET TRGOVINU SVEŽIM VOĆEM
Ivan Kurćubić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

SISTEMI ZA INTERNET TRGOVINU SVEŽIM VOĆEM
Živoslav Adamović, Fakultet Primenjenih Nauka, Niš
Goran Nestorović, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd
Milica Ivаnović, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

SISTEMI ZA INTERNET TRGOVINU SVEŽIM VOĆEM
Živoslav Adamović, Fakultet Primenjenih Nauka, Niš
Goran Nestorović, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd
Milica Ivаnović, Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

KAKO UX (KORISNIČKO ISKUSTVO) UTIČE NA CRO (OPTIMIZACIJU STOPE KONVERZIJE)
Mile Anušić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

UPRAVLJANJE OTPADOM U PREDUZEĆU ZA SAKUPLJANJE I SELEKCIJU OTPADA
Lana Mirkajlović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

IZRADA ECOMMERCE PLATFORME ZA PRODAJU AUTOMOBILA
Milovan Grbić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U POSLOVANJU
Bojan Bradić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

ZAŠTITA NA RADU ZAPOSLENIH NA CNC STRUGU I CNC GLODALICI
Milan Prolić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Nenad Janjić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

MODEL KONSTRUKCIJE MATEMATIČKIH MODELA U TEHNIČKIM NAUKAMA
Tomislav Petrov, AD EPS – Ogranak TEKO, Kostolac
Ljubiša Josimović, Fakultet primenjenih nauka, Niš
Živoslav Adamović, Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac
Nenad Savić, AD EPS – Ogranak TEKO, Kostolac

Iako su svi radovi objavljeni u Zborniku prošli postupak recenzije, svu odgovornost za sadržaj i pravopis objavljenih radova snose isključivo autori.