Организациони одбор

 • Др Бранко Савић, ВТШ Нови Сад, председник
 • Др Петра Тановић, ВТШ Нови Сад, заменик председника
 • Др Ненад Јањић, ВТШ Нови Сад, члан
 • Др Саша Спаић, ВТШ Нови Сад, члан
 • Др Драган Николић, Факултет примењених наука, Ниш, Србија
 • Др Александар Ашоња, Едукативни центар, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, члан
 • Др Горан Радоичић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Горан Стојановић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Небојша Ђорђевић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Небојша Ристић, Факултет примењених наука, Ниш, члан
 • Др Живослав Адамовић, Универзитет у Београду, Факултет примењених наука, Ниш, Србија
 • Др Мирјана Адамовић, АДАМ Институт
 • Др Јована Копања,  ВТШ Нови Сад, члан
 • мср Варвара Лазаревић, ВТШ Нови Сад, члан
 • мср Драгана Тодоровић, ВТШ Нови Сад, члан
 • мср Марија Марић,  ВТШ Нови Сад, члан
 • мср Александар Опалић, ВТШ Нови Сад, члан

Организатори

 • Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 • Факултет примењених наука, Ниш
 • Српска академија машинских наука, Београд
 • Друштво за техничку дијагностику Србије, Београд
 • Едукативни центар, Нови Сад